Features

Met Kirra Intranet bent u verzekerd van een betrouwbaar en sociaal  intranet dat doet wat het moet doen: alle content, services, tools en applicaties bij elkaar in één omgeving.

Het standaard Kirra Intranet pakket is een zeer compleet sociaal intranet dat met modules en maatwerk kan worden uitgebreid tot de spil van uw onderneming. Medewerkers kunnen alles vinden binnen één platform, ongeacht locatie, tijd en device.

Efficiënt samenwerken

Efficiënt samenwerken

Bij Kirra Intranet staat online grensoverschrijdend samenwerken centraal. Collega’s weten elkaar te vinden. Niet alleen op NAW-gegevens, maar ook op onderwerp, interesse en competentie.

Efficiënter werken door:

Werken in teams

Werken in teams

Medewerkers kunnen zelf groepen (teams) aanmaken op basis van onderwerp, afdeling, evenement, hobby, interesse, etc. Binnen een team kunnen documenten, berichten en agenda-items worden gedeeld.

Verbindt binnen en buiten

Verbindt binnen en buiten

Werk samen met collega’s, maar ook met mensen (professionals) buiten uw organisatie. Informatie welke inzichtelijk is voor een specifieke groep kan afgeschermd worden. Kirra Intranet biedt een strikte en veilige scheiding van vertrouwelijke en publieke informatie.

Overal te gebruiken

Eén veilig intranet, toegankelijk op alle devices

Kirra Intranet is op elk device beschikbaar. Binnen uw organisatiemuren, maar ook daarbuiten. Kirra Intranet is volledig responsive. Dat wil zeggen dat de weergave geschikt is gemaakt voor elk schermformaat.

Goed te koppelen

Goed te koppelen

Kirra Intranet maakt gebruik van open standaarden. Het is dusdanig flexibel dat het gekoppeld kan worden aan al uw backofficesystemen, zoals Infoland, AFAS, Office 365, etc. Krachten bundelen noemen we dat!

Digitale werkplek

Digitale werkplek

Alle content, services, tools en applicaties bij elkaar in één omgeving. Medewerkers starten hun dag met intranet en sluiten ermee af.

Veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Kiest u voor Kirra Intranet, dan kiest u safe. Hosting vindt plaats in Nederland in een private cloud. Er komen geen Amerikaanse partijen aan te pas. De veiligheid van het Kirra-platform wordt regelmatig getest door externe partijen. Verdere veiligheid vergroten we met:

Documentenbank

Documentenbank

Overzichtelijk documenten beschikbaar stellen voor medewerkers of bevoegden? Een documentenbank toont een overzicht van allerlei gewenste documenten zoals Word- en Excelbestanden, PDF-bestanden, etc.

Minder e-mail

Minder e-mail

E-mail is een vast onderdeel van ons dagelijks leven en werk geworden. Erg handig, tot dat je zoveel krijgt dat je door de bomen het bos niet meer ziet of er zelfs informatiestress van krijgt. Met notificatiebeheer stel je per soort notificatie in hoe vaak je daar e-mail van wilt ontvangen.

Kirra Intranet uitbreiden?

Kirra Intranet beschikt standaard over een aantal belangrijke basismodules. Deze kunt u echter uitbreiden met verschillende aanvullende modules of maatwerkoplossingen.

Vraag demo aan